basilicaannunziata.it Isplata razlike jubilarnih nagrada
Jun 12, 2015 — – prva isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su pravo na isplatu jubilarne nagrade ostvarili u razdoblju od 1. siječnja do 30 ... Apr 29, 2021 — Ukoliko se radniku isplaćuje jubilarna nagrada u iznosu koji je veći od navedenog propisanog neoporezivog iznosa, razlika se smatra plaćom ... Sukladno Odluci o isplati razlika iznosa jubilarnih nagrada službenicima i namještenicima u javnim službama (objavljene u Narodnim novinama 65/15), ... Porezni položaj jubilarnih nagrada posebno je postao aktualan nakon Odluke ... Primjeri popunjavanja obrasca JOPPD za isplate razlike jubilarnih nagrada ... na obveza isplate jubilarne nagrade radniku, poslodavac ju nije obvezan isplatiti ... sa, razlika se smatra plaćom na koju se obračunavaju propisani. Obrazloženje Presudom suda prvog stupnja odbijen je zahtjev tužiteljice za isplatu razlike jubilarne nagrade ... bude odbijena. Žalba je neosnovana. Apr 9, 2019 — Predmet spora je isplata razlike (do pune osnovice) za jubilarnu nagradu isplaćenu u 2014. godini i pripadajućih zateznih kamata. Jul 13, 2015 — Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike kojim je regulirana isplata razlike jubilarne ... Jun 12, 2015 — Poštovane kolegice i kolege,. Poslije donošenja Odluke Vlade o isplati razlike neisplaćenih dijelova jubilarnih nagrada, opravdano se ... Što se tiče isplate razlike jubilarne nagrade za 2013. godinu, pravna služba Sindikata u suradnji sa stručnjacima iz područja radnog prava obavlja zadnje ... Isplata razlike visine mirovine ... O visini osnovice za isplatu jubilarnih nagrada Vlada Repub like Hrvatske i sindikati javnih službi pregovarat će. Jun 18, 2015 — Odlukom je propisana i dinamika isplate razlike jubilarne nagrade, ovisno u kojem razdoblju je stečeno pravo na isplatu. Nadalje, prema toč. Predmet: Isplata razlike iznosa jubilarnih nagrada sukladno Odluci Vlade RH ... RH) isplaćena je razlika iznosa jubilarne nagrade zaposlenicima osnovnih i ... nagrada stekli u 2013. godini kako će Sindikat podnijeti tužbe radi isplate razlike neisplaćenog dijela jubilarnih nagrada i za te članove. 1 day ago — Radniku se isplaćuje jubilarna nagrada za neprekidni rad u javnim ... isplatit će se razlika između isplaćenog iznosa jubilarne nagrade i ... ... dostavljam izvorni dokument iz Vlade RH iz kojega će svatko od vas moći iščitati kada može očekivati isplatu razlike ili cjelokupne jubilarne nagrade. Jun 11, 2015 — Isto tako napominjemo da Sindikat i dalje ustraje na ostvarivanju prava na isplatu razlike između isplaćenog iznosa jubilarne nagrade i ... Jun 26, 2015 — U isto to vrijeme je osnovica za isplatu jubilarne nagrade u ... Međutim, Vlada takav prijedlog nije prihvatila, te se isplata razlike do ... Jul 6, 2017 — Sindikat zdravstva Hrvatske traži od Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka da donese odluku o isplati razlike jubilarne nagrade ... i iznos razlike jubilarne nagrade uz primjenu osnovice od 1.800,00 kn te dinamika isplate. 4. Popis radnika koji su stekli pravo na jubilarnu nagradu ... Jan 29, 2019 — 23, 7, Jubilarna nagrada, Isplata razlike jubilarne nagrade za 2013. godinu (spor o visini osnovice za isplatu), 2019. 7,200.00. Pronađeno 98 vijesti. Isplata plaće za studeni 2021. godine zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 10.12.2021. | Pisane vijesti | Isplate (plaće ... Primjer, popisne (inventurne) razlike - manjak ... Obračun i isplata plaće ... Prigodni darovi, otpremnine i jubilarne nagrade iznad neoporezivih iznosa. Razlika iznosa jubilarne nagrade iz točke I. ove Odluke isplatit će se na sljedeći način: - prva isplata izvršit će se službenicima i namještenicima koji su ... Radniku se isplaćuje jubilarna nagrada za neprekinuti staž na poslovima ... bolesti, isplatiti plaću za skraćeno radno vrijeme i naknadu u visini razlike ... ... 3. studenoga 2018. godine ostvarila pravo na isplatu jubilarne nagrade za ... te korekciju iznosa i isplatu razlike naknade troškova prijevoza ovisno o ... donijela Odluku o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama. 2. Pravo na isplatu razlike iznosa jubilarne ... Jul 1, 2015 — Pretplatnici internetskog izdanja mogu pregledavati časopise iz tekuće godine i prethodne godine, a pretplatnici tiskanog izdanja mogu ... Aug 8, 2017 — Naknadno je s javnim službama dogovorena niža osnovica – 500 kuna – i njena isplata za sve jubilarce. Državne službe su jednako rješenje ... Ostali rashodi za zaposlene veći jer je došlo do isplate razlika jubilarnih nagrada za 2014.godinu vidi bilješku 1. Bilješka 9. AOP 161. Jun 12, 2015 — ZAŠTO VLADA ODLUKU O ISPLATI RAZLIKE ZA JUBILARNE NAGRADE NIJE ... osnovice za isplatu jubilarne nagrade u 2013. godini na 500 kuna. Aug 26, 2015 — Zahtjeve zaposlenika za isplatom razlike jubilarnih nagrada u ... imali pravo na isplatu jubilarne nagrade po osnovici od 1.800 kuna. zahtjev Sindikata za isplatu regresa za godišnji odmor za 2016. godinu. LR11..++DATIN.+111111111 ... Isplata razlike jubilarne nagrade za 2013 godinu. 2 days ago — Poslodavac kod isplate jubilarne nagrade treba donijeti odluku o isplati ... Temeljem Odluke Vlade RH o isplati razlike iznosa jubilarne ... by M Vukman Cerovečki · 2010 — radno mjesto pomoćnika pročelnika i isplatu razlike plaće i od 2007. te ... Za stjecanje prava na isplatu jubilarne nagrade iz članka 62. Kolektiv-. Naknada razlike plaće nakon nedopuštenog otkaza (plaća i dohodak od obavljanja obrta). Revr-1626/14 ... ISPLATA JUBILARNE NAGRADE U JAVNIM SLUŽBAMA. ... iznos prigodnih nagrada, a krajem mjeseca isplatit će jubilarne nagrade u ... obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada i razlike po tom obračunu ... narednog dana, te razlika manje isplaćene plaće i ... Radniku se isplaćuje jubilarna nagrada za neprekinuti staž na poslovima iste struke u javnim službama,. Jun 25, 2020 — U kojem na isplatu jubilarnih nagrada iznad 30 god radnog staza ide odredeni dodatak. Dogovorena je isplata razlika, ali kolegici su rekli ... ... red kao točka 4. uvrsti – Isplata razlike jubilarnih nagrada za 2013 godinu. ... Odobrava se isplata razlike jubilarne nagrade radnicima koji su pravo.

24 sata nagradna igra skuterlavovska ponudahrvatska lutrija kladionica poslovniceloto 7/39 rezultati 35 kologdje kupiti magnetemikser akcijahnk zagreb studentski popustekstra bingo dobitakbakmaz nagradna igra 2017kako instalirati adobe flash player
Galleria
Create a website
Bing Google