basilicaannunziata.it što je upravno vijeće
Odluku o promjeni djelatnosti donosi upravno vijeće ustanove uz prethodnu suglasnost ... Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti upravnog vijeća ili osnivača ... Upravno vijeće ima devet članova koji se imenuju iz redova zdravstvenih djelatnika iz zdravstvenih ustanova i privatne prakse, osiguranika i poslodavaca. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na vrijeme od 4 godine. Sadašnji članovi Upravnog vijeća su: Nataša Mikuš ... Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na temelju javnog natječaja uz prethodnu suglasnost Ministarstva rada i socijalne skrbi. Članak 9. Do imenovanja ... Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Predsjednika Upravnog vijeća biraju i razrješavaju članovi Upravnog vijeća između članova koje je predložio ... Službene internet stranice Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Clanovi Upravnog vijeća i sve ostale osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u radu. Upravnog vijeća ili u izradi dokumentacije za sjednice Upravnog ... Javnost rada Upravnog vijeća HZMO-a ostvaruje se objavljivanjem dnevnog reda sjednica, zaključaka te dokumenata i akata koji su doneseni na web-stranicama. Upravno vijeće Agencije donosi odluke na sjednicama, a donosi ih natpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog vijeća (pet glasova). Upravno vijeće ... UPRAVNOG VIJEĆA. Članak 1. 1. Ovim Poslovnikom uređuje se rad Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće), ... Jun 19, 2019 — Dopuna i izmjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća. Pozivi na sjednice Upravnog vijeća – 2019. godina. 34. sjednica Upravnog vijeća. Upravno vijeće glavno je tijelo ESB-a nadležno za odlučivanje. Čine ga šestero članova Izvršnog odbora i guverneri nacionalnih središnjih banaka 19 država ... Upravno vijeće ima prava i odgovornosti utvrđene Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 121/17), Statutom i drugim općim aktima ... Upravno vijeće Opće bolnice Varaždin. Predsjednik Upravnog vijeća: Sanja Mihalić, mag.iur. Članovi Upravnog vijeća. Ivan Herman, dr.med. dr.sc. Radnika Opće županijske bolnice Vinkovci (dva člana). Jednog člana Upravnog vijeća biraju svi radnici OŽB Vinkovci po postupku kojim se bira Radničko vijeće ... Poslove iz svog djelokruga Upravno vijeće obavlja na redovitim ili izvanrednim sjednicama, koje saziva i vodi predsjednik toga vijeća. Prijedlog za sjednicu ... Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća Agencije ako sjednica nije zatvorena za javnost zbog ograničenja prava na pristup informacijama ... Odluke s 54. i 55. sjednice Upravnog vijeća bolnice: Odluke s 54.sj.pdf Odluke s 55.sj.pdf. Pročitajte. Posted in Upravno vijeće ... Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova. Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike ... Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine. Upravno vijeće: odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima ... ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Marin Lazarić, mag oec. - predsjednik Aris Dizdarević, dr. med. - član Josip Banić, dr. med. - član Nikola Babić, prof. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine. UPRAVNO VIJEĆE: odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima ... Darko Horvat. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Predsjednik Upravnog vijeća. mr. sc. Marija Vučković. Ministrica poljoprivrede. Sjednice Upravnog vijeća Instituta za turizam otvorene su za javnost na način da na njima može prisustvovati do 3 predstavnika zainteresirane javnosti, ... 1. POZIV, PDF, 65 KB. Poziv na 37. sjednicu Upravnog vijeća. 25 Listopad 2021; Upravno vijeće ... Na ovoj stranici možete naći dokumente vezane uz rad Upravnog vijeća: Izvješća: Izvješće sa 31. sjednice Upravnog vijeća · Izvješće sa 30. sjednice Upravnog ... Upravno vijeće Instituta za javne financije ima pet članova, od kojih predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i ... ZAPISNICI SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJA. 2021. godina. Zapisnik 21. sjednice Upravnog vijeća · Zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća. Datumi održavanja sjednica podložni su promjenama. U slučaju potrebe, mogu se organizirati i izvanredne sjednice Upravnog vijeća. Održavanju sjednica ( izuzev ... May 22, 2020 — POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ 22.05.2020 - Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće ... Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača, koje bira ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, predstavnik radnika zaposlen u Centru, ... Obavještava se zainteresirana javnost na mogućnost o neposrednom uvidu u način rada Upravnog vijeća Veleučilišta na način da se svi zainteresirani mogu ... Popis općih akata · Zakoni i pravilnici · Planovi, programi, izvješća · Upravno vijeće · Radna tijela. Službe. Epidemiologija · Medicinska mikrobiologija i ... Upravno vijeće - pozivi na sjednice. NAZOČNOST SJEDNICAMA. Zahtjev za nazočnost sjednici Upravnog vijeća građani podnose najmanje jedan dan prije održavanje ... Predstavnici osnivača Istarske županije. Predsjednik UV-a. Duško Kišberi, dipl.politolog. Članovi UV-a. Davor Pinzan, magistar politologije. Upravno vijeće. Članovi Upravnog vijeća: dr. sc. Mislav Herman, dr. med., predsjednik. doc. prim. dr. sc. Sanda Stojanović Stipić, dr. med., član. Poslovnik o radu Upravnog vijeća /2017. E-adresa: [email protected] Pozivi na sjednice Upravnog vijeća: 51. izvanredna sjednica ... Upravno vijeće ima pet članova. Predsjednika i dva člana imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, jednog člana Znanstveno vijeće Instituta, ... Upravno vijeće. Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zapruđe su: Tea Jukica Škrinjarić, predstavnik Osnivača, predsjednica; Maja Mirt, ... Dokumenti. Dokumenti; Upravno vijeće ... UPRAVNO VIJEĆE ARHEOLOŠKOG MUZEJA U SPLITU.docx. 12.0 KB · Zapisnici sjednica Upravnog vijeća.pdf. 818.3 KB.

3d olovka za djecu gdje kupitimoj posao hrvatska lutrijaponuda dana bečalgoritam dobitnici nagradne igrešto je potrebno za otvaranje kafićatoše proeski igra bez granica tekstolfen gel gdje kupitinagrada zvezde grandanagrada vicko andrićšto je kardan
Galleria
Create a website
Bing Google